سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

گلناز شکوه زنگنه – موسسه پژوهشی زرنه اکتشاف
مرتضی مومن زاده – موسسه پژوهشی زرنه اکتشاف
ایرج رسا – موسسه پژوهشی زرنه اکتشاف

چکیده:

روش بررسی خاک بر جا از روشهای بسیار مفید در اکتشاف کانسارهای فل زی بخصوص در نواحی خشک می باشدمحدوده اکتشافی بیدستر در باختر کوه آتشفشان تفتان و در فاصله حدود ۱۰۵ کیلومتری جنوب جنوب شرق زاهدان و ۶۵ کیلومتری شمال غرب خاش واقع شده است .در عملیات اکتشاف ژئوشیمی و زمین شناسی صورت گرفته دو محدوده جداگانه بصورت شبکه ۱۰۰×۵۰متر ( شبکه کوه مادوفتی ) وشبکه ۱۰۰×۱۰۰ متر ( شبکه دره بیدستر ) , به وسعت تقریبی کل ۸/۳۳ کیلومتر مربع با تعداد ۶۴۱ نمونه ژئوشیمی خاک طراحی شده است .
این نمونه ها از افق B خاک و با سایز (-۶۰,+۸۰) برداشت شدند . تعداد کل نمونه ها برابر با ۴۱۰ نمونه در بخش شمالی و ۲۳۱ نمونه در بخش جنوبی می باشد، بطوریکه مجموعا ً ۶۴۱ نمونه طراحی گردیده است .
استرالیا در Amdel و نمونه های مینرالیزه پیش از ارسال به آزمایشگاه B نمونه های خاک برداشت شده از افق آزمایشگاه کانساران بینالود مرحله آماده سازی را پشت سر گذارده اند . آماده سازی در مورد نمونه های سنگ شامل مراحل خردایش و آسیاب ( تا مرحله ۲۰۰ مش ) و در مورد نمونه های خاک فقط مرحله آسیاب می باشد . روش آنالیز برای عناصر مختلف در مجموعه ICP-MSو ICP-OES قرار دارند . روشهای گوناگونی از دیدگاه فرآیند داده پردازی در معرفی و جداسازی مناطق ناهنجار از محدوده های زمینه وجود دارد . این روشها را می توان مبتنی بر بررسیهای ساده ( بر اساس پارامترهای آماری توزیع ) یا تجزیه و تحلیل های پیچیده ( بر اساس ساختار فضایی داده ) استوار کرد . در این بررسی روش تخمین مقادیر بر ساختار ژئو استاتیستیک استوار بوده که شرح و مزایای آن در تعریف روش کریجینگ و در ابزار قدرتمند آن ( واریوگرام ) آورده شده است . در نهایت این روش تخم ین با اعمال وار یوگرام اساس ترسیم نقشه های ناهنجاریعناصر مختلف گردید و بخش پیشنهادی درغرب شبکه شمالی برای مرحله بعدی اکتشاف مشخص شد