سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا حافظی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
احمد آیت اللهی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روشهای متعددی برای اندازه گیری سرعت جریان خون با اولتراسوند گسترش یافته است. اغلب روشهای موجود، اطلاعات فضایی سیگنال را نادیده گرفته و تخمینهای ناپایدار و بایاسی را موجب می شوند. با پردازش هم زمان اطلاعات زمانی و فضایی نمونه حجمی ، یک بهبود محسوس در دقت ت خمین حاصل می شود. با استفاده از یک دنباله دو بعدی برداشتهای داپلر، تخمین بهتری از ماتریس همبستگی داپلر به دست می آید. پس از آن، روش Minimum Norm با بررسی مقادیر ویژه ماتریس همبستگی داده های داپلر، منتج به تخمینی پایدار با دقت و وضوح مطلوب از سرعت خون می شود.