سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق واعظ زاده – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای حرکت پیشرفته، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علیرضا پیمان –

چکیده:

در این مقاله روشی برای تخمین سرعت موتور القایی تکفاز بدست می آید و نتایج شبیه سازی آن، مورد بررسی قرارمی گیرد. بدین منظور در ابتدا با استفاده از معادلات حاکم بر موتور القایی تکفاز در دستگاه مرجع ساکن، سرعت موتور بر حسب پارامترهای موتور و مؤلفه های شار پیوندی استاتور بدست می آید. با بدست آوردن شارهای پیوندی از ولتاژ و جریان سیم پیچیهای موتور و با استفاده از فیلتر پایین گذر، سرعت موتور تخمین زده می شود. سپس معادلات بدست آمده شبیه سازی می شود و پس از ارائه نتایج، اثر ثابت زمانی فیلتر بر روی خطای تخمینی بررسی می شود. نتایج شبیه سازی، کارآمدی این روش را در تخمین سرعت موتور القایی تکفاز نشان می دهد