سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
بهمن بهلولی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجید محمدی نیا – شرکت ملی نفت (مدیریت اکتشاف)
اسماعیل غلامپور آهنگر – شرکت مهندسی و توسعه نفت

چکیده:

سرعت امواج برشی و فشارشی در ارزیابی و مطالعه مخازن نفتی دارای اهمیت بسیار زیادی است، سرعت امواج دارای کاربردهای متعددی از جمله تعیین لیتولوژی و تخلخل، تشخیص سیالات مخزن، مطالعات ژئوفیزیکی و ژئومکانیکی می باشد.سرعت امواج فشارشی از روی نمودارهای صوتی که در تمامی چاههای نفت و گاز رانده می شود قابل محاسبه است ولی داده های مربوط به سرعت امواج برشی در تمامی چاهها بخصوص چاههای قدیمی وجود ندارد. در این مطالعه داده های امواج صوتی جهت تعیین سرعت موج برشی با استفاده از تکنیک منطق فازی بکار گرفته شده است. بانک اطلاعاتی در این مطالعه شامل ۳۹۱۰ نقطهاطلاعات مربوط به یکی از مخازن نفتی جنوب ایران می باشد که از این تعداد ۲۰۴۶ نقطه جهت ساخت مدل فازی سوگنو و ۱۸۶۴ نقطه جهت آزمودن مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که تکنیک منطق فازی در تخمین سرعت موجبرشی در این مخزن نفتی موفقیت آمیز بوده است