سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
فریدون ثابت قدم – استادیار گروه مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدکاظم مویدی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی هادی دولابی – مرکز تحقیقات فناور مکانیک پرواز سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

در این مقاله از روش تجزیه متعامد بهینه جهت تخمین سریع میدان جریان و از آن طریق،محاسبه ضرائب آیرودینامیکی استفاده شده است. در این رابطه دو روش برای تخمین جریان تراکم پذیر غیر لزج در رژیم های جریان متفاوت (مادون صوت، گذر صوتی و مافوق صوت) مورد استفاده قرار گرفته است. اولین روش، ترکیبی از روش تجزیه متعامد بهینه با روش میانیابی پیستوله ای درجه سوم است که حاصل آن یکروش رتبه کاسته خواهد شد که می تواند با دقتی مناسب و با سرعت بالا تغییرات در میدان جریان ناشی از تغییر در پارامترهای جریان از جمله عدد ماخ و زاویه حمله را پیش بینی نماید. روش دوم یک تکنیک جددید برای یافتن بهترین تقریب با استفاده ازمودهای POD است که از طریق تصویر سازی میان جریان در راستای مودهای POD موجود حاصل می شود. نتایج حاصله با شبیه سازی های حاصل از CFD، به عنوان مرجع مقایسه شده است که دقت و سهولت چشمگیری در محاسبات نشان داده است.