سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آبیاری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم غیاث آبادی – کارشناس ارشدتاسیسات آبیاری،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت تجزیه و تحلیل فرکانس نقطه ای، شدت های ماکزیمم سالیانه بدست IDF محاسبه و با روشهای آماری تکمیل و سپس با توجه به توزیع های آماری و روش فیشر ، پارامترهای منحنی های آمده است . جهت رفع نواقص شدتها در بعضی فواصل زمانی در یکسال یا تمام فواصل زمانی ، از مدلهای همبستگی وخود همبستگی استفاده شده است