سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرنگ محمدی خلخالیان – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد مهدوی – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی منتظری هدش – عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد قربانی فراز – کارشناس ارشد شیمی ، سازمان هوافضا

چکیده:

تعیین شار حرارتی عبوری از گلوگاه نازل، اهمیت زیادی در طراحی نازل موتور موشک دارد. در این مقاله با روش گرادیان مزدوج با مساله الحاقی همراه با دو تکنیک تخمین پارامتر و تخمین تابع به کمک دماهای اندازه گیری شده بدون خطا و با خطای دیواره خارجی نازل ، شار حرارتی محاسبه شده است. مقایسه نتایج حاصل از این دو روش ، کارا بودن این دو روش در تعیین شار حرارتی به روش معکوس و مزایای هر یک از این دو روش را نشان می دهد.