سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی چهاردولی – دانشگاه شیراز
محمود کرمی – دانشگاه شیراز

چکیده:

عدم قطعیت مکان سنسورها اغلب کارایی الگوریتم های جهت یابی بخصوص الگوریتم های با قدرت تفکیک بالا را تنزل می دهند. برای حل این مشکل لازم است مکان سنسورهای با بکارگیری تکنیکهایی تخمین زده شود. در این مقاله مدل منابع سیگنال غیر موج تخت شرح داده شده و سپس با بکارگیری روش های مبتنی بر زیر فضا که با توجه مدل موج غیر تخت اصلاح شده اند تخمین شکل آرایه با استفاده از این منابع به یک فرم بسته بدست می آوریم. در واقع تخمین مکان سنسورها با استفاده از بسط سری تیلور ماتریس جهت دهی آرایه بصورت یک فرم بسته ارائه شده است. در انتها روش پیشنهادی با روش ارائه شده در [۱] مقایسه می گردد.