سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه کفیل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه مازندران
حسین افضلی مهر – استادیار گروه آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود حسامی – استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
میرخالق تباراحمدی – استاد گروه آبیاری دانشگاه مازندران

چکیده:

برآورد شیب پایدار در کانالهای آبرفتی به دلیل کاهش هزینه های ناشی از فرسایش رسوبگذاری همواره مورد توجه مهندسان هیدرولیک بوده است معادلات موجود از تئوری رژیم برای تعیین شیب پایدار استفاده کرده اند. این معادلات عملکرد رضایت بخشی را برای تعیین شیب از خود نشان نداده اند در این تحقیق با استفاده از داده های ۲۸۰ رودخانه در سراسر جهان، عملکرد شبکه عصبی با روش رگرسیون غیرخطی مقایسه شده و برتری شبکه عصبی در ایجاد نگاشت غیرخطی بین داده های ورودی و خروجی نشان داده شده است. شبکه عصبی مورد استفاده شبکه سه لایه با متد پس انتشار خطا می باشد. ورودی های مدل دبی آب قطر ذرات و پارامتر شیلدز می باشد.