سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور – گروه ساخت و تولید، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز
علیرضا بابائی –
حمید باصری –

چکیده:

در میان متغیرهای موثر بر صافی سطح در فرایند سنگ زنی، علاوه بر پارامترهای تنظیمی فرایند سنگ زنی، شرایط تیزکاری چرخ سنباده نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی صافی سطح نهائی قطعه کار دارند. که در برخی موارد نادیده گرفتن پارامترهای تیزکاریدسترسی به صافی سطح مورد نظر را غیر ممکن می سازد. از طرف دیگر تیزکاری با پارامترهای نامناسب نه تنها موجب بهبود نتایج نخواهد شد بلکه هزینه های اضافی تیزکاری مجدد و … را نیز بدنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله یک سیستم هوشمند بر پایه منطق فازی ارائه شده است که در آن با معلوم بودن پارامترهای تیزکاری می توان مقدار صافی سطح نهائی قطعه کار راپیش بینی نمود. برای اینکار با انجام آزمایشات عملی توسط چرخ سنباده ای که در شرایط مختلف تیزکاری می شد، تاثیر پارامترهایتیزکاری یعنی عمق تیزکاری، سرعت پیشروی عرضی دیسک تیزکاری و نسبت سرعتهای دیسک و سنگ بر روی صافی سطح بررسی شد. سپس با استفاده از اطلاعات تجربی بدست آمده، یک شبکه فازی طراحی و آموزش داده شد. بوسیله این سیستم می توان در شرایط تیزکاری مختلف چرخ سنباده، صافی سطح نهایی قطعه کار را با دقت بسیار بالائی پیش بینی نمود