سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین کیامهر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

تحقیق حاضر نتایج اولیه تحقیقی را بیان میکند که هدف آن تعیین ضخامت پوسته زمین در ایران میباشد. از نگاه مهندسی خاک و پی، ساخت سازه ای بزرگ و حساس صنعتی نظیر سدها و نیروگاههای برق عنایت ویژه ای را به ساختار پوسته زمین در منطقه طلب مینماید. نکاتی که میتوان از نقشه های عمومی پوسته زمین استخراج نمود میتواند شامل بررسی گسلهای و میکروگسلها در منطقه باشند. نقشه های محلی پوسته وامکان مطالعه حفره ها و غارهای زیر سطحی ناشی از سنگ آهک و وجود لایه های خالی ناشی از تغییرات آبهای زیر زمینی باشند. روش بکار رفته در هر دو مورد استفاده از روشهای گرانی سنجی میباشد. مطالعه حاضر بررسی تغییرات ضخامت پوسته زمین در ایران میباشد که میتواند در ارزیابی عمومی انتخاب محل سدها و سازه های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.