سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامیار منصور – استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید فرخ فال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

مقاله حاضر به برآورد ضریب آیرودینامیکی روتور هلیکوپتر (ضرایب تراست و گشتاور) در پرواز محوری و نیز تعیین توزیع میدان سرعت القایی و گردش و یا به عبارت دیگر تعیین توزیع بارهای آیرودینامیکی در طول تیغه اختصاص دارد وبدین منظور نظریه سطح برازا عنوان شده است. در این نظریه دنباله گردابی حاصل از روتور، صلب و فاقد انقباض فرض می شود و برای مدل کردن آن از خطوط گردابی مارپیچ استفاده شده است و در پایان نیز نایج این نظریه با نظریه خط برازا مقایسه می شود.