سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز

چکیده:

یک ساختار دو فازی شامل جریانی از ذره های خوشه ای شکل و نیز جریان رقیقی از مواد معلق در مجاورت سطح انتقال حرارت برای مدل سازی ضریب انتقال حرارت تابشی در نظر گرفته شده است. توزیع دما و نیز توزیع غلظت ذره های جامد در لایه مرزی مجاور دیواره بستر در مدل لحاظ شده است. با استفاده از مدل بالا اثر پارامترهای موثر در ضریب انتقال حرارت تابشی بررسی شده است. سپس با تغییر این پارامترها یک شبکه عصبی انتشار برگشتی آموزش داده می شود. جهت آموزش این شبکه از الگوریتم نظارت شده استفاده می شود. با آموزش این شبکه بدون آنکه نیاز باشد مسئله انتقال حرارت را حل نمود می توان ضریب انتقال حرارت تابشی را تخمین زد. بدین ترتیب حجم عملیات
کامپیوتری بنحو چشم گیری کاهش مییابد. نتایج نشان میدهد که شبکه عصبی بخوبی توانایی تخمین ضریب انتقال حرارت تابشی را در بستر سیال گردشی را دارد.