سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک – دانشگاه واحد تهران مرکز – دانشکده فنی
محمد کیا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک – دانشگاه واحد تهران مرکز – دانشکده فنی
نوید گنجیان – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران – پردیس – گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دا

چکیده:

استفاده ازمصالح بتنی دردیوارهای آب بندی سدهاباتوجه به نفوذپذیری بسیاراندک آنها و تحمل گرادیان هیدرولیکی بالای ناشی اززهاب تحت الارضی ازدیربازمدنظربوده است استفاده ازبتن معمولی با مدول الاستیسیته بالانسبت به مصالح محیط اطراف مشکلاتی ازجمله شکننده بودن دیوارآب بندتحت تاثیرتنشهای دینامیکی اردرپی خواهدداشت افزودن درصدمعینی خاک رس بنتونیت به مصالح بتن پلاستیک باعث کاهش سختی ونیزکاهش ضریب ارتجاعی بتن و افزایش شکل پذیری آن می شوددراین مقاله اجزای تشکیل دهنده بتن پلاستیک و پارامترهای موثردرخواص وروشهای طرح اختلاط آن مورد تحلیل وبررسی قرارگرفته و براساس نتایج آزمایشهای جمع آوری شده برروی نمونه های بتن پلاستیک دارای طرح های اختلاط متقاوت نمودارهایی جهت بدست آوردن طرح اختلاط بتن پلاستیک ایده آل با مشخصات مختلف ارائه گردیده است .