سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل نظری – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

برای اندازه گیری سرعت حرکت خون در طول زمان یک پریود قلب و بررسی ان با استفاده از پرتوهای ماورای صوت نیاز به تخمین فرکانسهای موجوددر سیگنال بازگشتی می باشد برای تخمین این فرکانسها از توزیع های زمان – فرکانسی چو – ویلیام ویگنروبسل استفاده می کنیم با توجه به غیرایستا بودن سیگنال مورد این روشها از روشهای مبتنی بر فرض ایستا بودن سیگنال مثل اسپکتروگرام مناسب تر می باشند دراین مقاله ابتدا برای سیگنال داپلر یک شبیه سازی انجام داده و پارامترهای هریک از این روشها را برای بدست آمدن سیگنال داپلر واقعی بهینه نمودها یم درنتیجه پارامتر ثابت برای توزیع بسل ۳/۵ و برای توزیع چو – ویلیام برابر ۶ بدست آمد.