سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهرام ورناصری قندعلی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران ، گرایش سازه های دریایی دانشگاه هر
سیدحمید موسوی – کارشناس ارشد فیزیک دریا و رئیس گروه سواحل و بنادرسازمان آب و برق خوزستا
محمدجواد کتابداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر
علی ایرانپور – کارشناس عمران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در دهه اخیر با پیشرفت ماشینهای محاسب ، مدلهای ریاضی در علم هیدرولیک گسترش فوق العاده ای داشته اند در این تحقیق نیز برای محاسبه و تخمین مولفه سرعت جریان موازی با ساحل و تاثیرات آن بر حرکت رسوبات از بسته نرم افزاری Mike 21 در منطقه مصب رودخانه بهمنشیر استفاده شده است . با توجه به اینکه متغیرهای مربوط به پدیده های رسوبی مانند سرعت جریان بر هندسه و پایداری محیط های ساحلی از جمله مصب ها تاثیر فراوان دارند ، پس فراخور این مسئله ،در این مطالعه سعی نموده ایم که پس از شبیه سازی ریاضی مصب رودخانه بهمنشیر ، الگوی جریانات جزر و مدی و سرعت رفتار رسوبات در آن محدوده را با استفاده از داده های میدانی از جمله سرعت و جهت جریان ، جهت و سرعت باد ، پارامترهای جزر و مد ، نرخ رسوبات معلق مصب رودخانه بهمنشیر و … ، را توسط مدل HD و MT تخمین و سپس تغییرات مؤلفه سرعت جریان موازی ساحل در دو حالت جزر و مد که در بسیاری از پروسه های مهندسی از جمله فرسایش و رسوبگذاری اهمیت ویژه ایی دارد را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم .