سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد حسین ساکت – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا حسینی تهرانی – دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله راهکاری جدید برای تخمین عمر ترک های خستگی ریل با استفاده از شبیه سازی و روابط خستگی مبتنی بر تنش های معادل چند محوره ارائه شده است. همچنین از مدلسازی ۳بعدی تماس چرخ و ریل ، در نرم افزار المان محدود ، جهت تحلیل تنش های تماسی استفاده شده است. از داده های خروجی نرم افزار المان محدود به عنوان ورودی نرم افزارهای محاسباتی پارامتریک ، برای تخمین میزان عمر و خرابی های وارده بر ریل به ازای پارامترهای مختلفی چون بار عمودی وارده بر ریل ، سختی جنس و اثرهای تکیه گاهی استفاده شده است.