سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد آریانا – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی ومهندسی بخش مهندس
فرهاد شیخ سامانی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی ومهندسی بخش م
بیژن زنگی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی ومهندس

چکیده:

در مقالة حاضر تحلیل تنش جهت تعیین عمر یک قطعة صنعتی با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی , دینامیکی ضمنی و دینامیکی صریح صورت گرفته و پس از تعیین نقاط بحرانی و تنشهای حداکثر عمر قطعه در دو مرحله پیدایش ترک و رشد ترک بررسی شده است . نتایج نشان می دهد در قطعاتی که نقطه بحرانی در مجاورت ناحیه اعمال نیرو می باشد تحلیل دینامیکی صریح عمر کمتری برای قطعه پیش بینی می کند اما در قطعاتی که فاصله نقطه بحرانی و ناحیه اعمال نیرو محسوس می باشد عمری که تحلیل دینامیکی صریح پیش بینی می کند بیشتر از دو روش دیگر تحلیل می باشد . در نمونه عملی مورد بررسی با توجه به فاصله محسوس نقطه بحرانی و ناحیه اعمال نیرو تحلیل دینامیکی صریح عمر قطعه را بین ۳ تا ۵ برابر بیشتر پیش بینی کرده که این عمر با توجه به عملکرد قطعه مطابقت بهتری با عمر واقعی قطعه دارد .