سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – مدرس گروه مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سامان کریمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

چکیده:

تاکنون روش های تجربی متعددی برای توزیع حجم رسوبات در مخازن بوجود آمده اند که از آن جمله می توان به روش های افزایش و کاهش سطح اشاره کرد. پس از پر شدن بترتیب ۸۰ و ۱۰۰ % حجم مخزن از رسوبات ، عمر مفید و مدت زمان پر شدن کامل مخزن از رسوبات به اتمام می رسد.در این مقاله کوشش شده است تا با کمک روش های مذکور عمر مفید و مدت زمان پر شدن کامل مخزن سد کرخه بدست آید. بر اساس نتایج ، روش افزایش سطح در قیاس با روش کاهش سطح پاسخ های مطلوبتری ارائه می کند.