سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حامدرضا ظریف صنایعی – دانشجوی دکتری عمران آب بخش راه و ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دا
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:
ایجاد داده های پیوسته برای هر نوع متغیر و پارامتر از بحث های مهم در امر مدیریت و کارهای مدل سازی و محاسباتی می باشد. داده های جمع آوری شده در یک منطقه بصورت نقطه ای می باشند و لذا لازم است تا با یکی از روش های درون یابی (Interpolation) اقدام به تخمینمتغیرها در دیگر نقاطی که هیچ داده ای ندارند کنیم تا یک سطح پیوسته در آن منطقه از آن متغیر ایجاد کنیم. در این مقاله قصد داریم تا با استفادهاز دو روش square (MLS) Moving least و (RBF) Radial basis function اقدام به درون یابی ۵ عنصر Chromium, Copper, Mercury, Lead, Nickel در کل میدان دریای خزر نماییم. به همین منظور از آمار ۳۷ ایستگاه نمونه برداری که در سواحل ۵ کشور که در حاشیه دریای خزر قرار دارند استفاده شد. نتایج حاکی از قابلیت و دقت بالای RBF نسبت به MLS در تخمین این پارامترها در میدان دریای خزر می باشد.