سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شیوا – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
محمد درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

اکتشافات ژئوشیمیایی با استفاده از رسوبات رودخانه ای با برداشت ۱۲۵ نمونه در منطقه غرب تالش انجام گرفت و نمونه ها برای ۴۴ عنصر توسط دستگاهXRF مورد تجزیه قرار گرفتند. شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای تخمین عنصر مس با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. در نرم افزارMatlab و برنامه تهیه شده، ۸۰ درصد داده ها به عنوان داده های آموزشی، ۱۰ درصد داده ها برای اعتبار سنجی و ۱۰ درصد مابقی داده ها نیز در گروه داده های تست بصورت تصادفی تقسیم بندی شدند. یک سری از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه با پارامترهای متفاوت مورد آموزش قرار گرفته و بهترین حالت ممکن انتخاب گردید. مقایسه نتایج نشان داد که شبکه عصبی می تواند با خطای ناچیزی عیار نقاط مورد نظر را بخوبی تخمین زند.