سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد صادقی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محرم پور – سازمان صنایع هوافضا، دانشجوی دکترا
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار

چکیده:

موشک های غیرفعال موشک هایی هستند که برای رهگیری هدف از امواج ساتع شده از خود هدف استفاده می کنند. موشک های غیر فعالی که از سنسور مادون قرمز برای ردیابی هدف استفاده می کنند حساس به تشعشع امواجی هستند که از نقطه داغ (شعله خارج شده از هدف) ساتع می شود بنابر این نقطه نهایی هدف گیری شده فاصله چند متری با بدنه هدف دارد.برای افزایش قدرت تخریب این نوع موشک ها هدایتی اصلاح شده (هدایت فاز انتهایی) ارائه گردیده است تا نقطه نهایی هدف گیری بر روی بدنه هدف قرار گیرد. در این مقاله برای هدایت و اصلاح فاز انتهایی موشک های غیر فعال پدافند هوایی از قانون هدایت تناسبی اصلاح شده استفاده شده است. برای پیاده سازی این روش نیاز به تخمین فاصله تا هدف و دیگر متغیرهای حالت سیستم می باشد .این کار در گذشته با اندازه گیری زاویه افق دید و نرخ تغییرات زاویه افق دید و استفاده از روش فیلتر کالمن توسعه یافته انجام شده است. مشکلی که در این روش وجود دارد روئیت ناپذیری حالت های سیستم تحت شرایطی می باشد در این مقاله ابتدا روئیت پذیری سیستم بررسی شده است و در ادامه برای تخمین دقیق تر حالت های سیستم روشی برای اندازه گیری tgo-r/r پیشنهاد شده است. سپس به منظور مقایسه, ا ز فیلتر کالمن توسعه یافته و دو دسته اندازه گیری مختلف (σp, σp) و (σp, r/r) برای تخمین حالت های سیستم از جمله فاصله تا هدف استفاده شده است. این روش هدایت برای اهداف مانوردار و بدون مانور به روش مونت کارلو شبیه سازی و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است.