سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدداود محمدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
غلامرضا خانلری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در بسیاری از موارد، روشها و تکنیکهای حفاری در سنگها متفاوت از خاکهاست. به طور کلی روشهای حفاری را می توان به سه نوع کندن، تراشه کردن و آتشکاری تقسیم نمود. در این پژوهش، توده های سنگی مسیر قطعه اول تونل انتقال آب گلاب( ابتدای خط انتقال آب از زاینده رود به کاشان) بر اساس رده بندی قابلیت تراشه شدن( TRR) طبقه بندی گردیده و با توجه به اینکه در رده بندی TRR به انجام آزمایش های پر هزینه تعیین سرعت انکساری امواج در توده سنگ نیاز است، بین ،رده بندی های TRR و Q ، RMR روابطی ارائه شده تا بتوان با هزینه اندک، قابلیت حفاری
(تراشه شدن) توده های سنگی را تعیین نمود. علاوه بر آن می توان مقدار انرژی مورد نیاز ماشین حفاری(TBM) را تخمین زده و نوع ماشین حفاری را نیز پیشنهاد کرد. در این پژوهش انرژی
ماشین حفاری مورد نیاز جهت حفر تونل مورد مطالعه نباید کمتر از ٥٧٥ کیلو وات باشد، تا بتوان از آن جهت تراشه کردن توده های سنگی کل مسیر استفاده نمود.