سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی سنجری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – استادیار گروه بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد پرنیانپور – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک

چکیده:

یکی از موارد مهم در مباحث ارگونومی صنعتی و ایمنی کار، طراحی مناسب محیط , دستورالعمل و روش های کاری برای باربرداری صحیح به منظور کمتر کردن خطر کمردرد می باشد . از این رو، در دست داشتن مدل جامع ناحیه کمر ستون مهره ها ( که از لحاظ کمر درد، ناحیه بحرانی می باشد ) در این گونه مطالعات، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . در این مقاله یک مدل شامل نود عضله ( چهل و پنج جفت متقارن ) مؤثر در ناحیه کمر به منظور مطالعه قدرت بیشینه ( بیشترین گشتاور قابل تحمل ) باربرداری معرفی می شود . این مدل چند منظوره می تواند در بسیاری از مطالعات مربوط به کمر و طراحی کار و توان سنجی بکار گرفته شود . از مزایای این مدل، تحلیل نیرو و ارضا شرط تعادل به صورت همزمان در تمام سطوح مهره ای می باشد . نتایج اولیه به دست آمده از این مدل نشان می دهد که تلاش ایزومتریک برای چرخش و خمش جانبی با انحراف بدن از موقعیت ایستاده، کم می شود و در حال خم شدن رو به جلو، قدرت Extension زیاد می شود . همچنین خطر باربرداری حین چرخش ) ) Axial Rotation نشان داده شده است .