سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر طباطبایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
داریوش دریایی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش نفوذسنج دینامیکی (DCP)، به طور گسترده ای در دهه اخیر برای ارزیابی مقاومت لایه های روسازی به کار برده شده است. در این تحقیق با استفاده از دو نوع خاک SP‌ ( ماسه بد دانه بندی شده)، SM (ماسه لای دار) در محیط آزمایشگاه، رابطه ای بین مدول ارتجاعی و نتایج DCP بدست آمد. این کار با استفاده از قرار دادن این خاکها در لایه های ۸ سانتی متری و انجام آزمایشهای نفوذسنج دینامیکی، چگالی سنج هسته ای در چند نقطه ار هر لایه انجام شد. با انجام آزمایش DCP در لایه های مختلف، و ادامه آزمایش تا لایه های زیرین، اثر لایه های سربار ( فشار ناشی از سربار) بر نتایج DCP نیز در عمق وسط هر لایه بررسی شد. بر این اساس، رابطه ای بین DCP و مجموع تنشها در عمق هر لایه به صورت لگاریتمی بیان شد، که از R2 قابل قبولی برخوردار بود. با توجه به دانه ای بودن خاکهای مورد مطالعه و روابط موجود بین مدول ارتجاعی و مجموع تنشها، رابطه ای بین نتایج DCP و مدول ارتجاعی برای این خاکه بدست آمد که از R2 قابل قبولی برخوردار بود.