سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی راد – کارشناس مکانیک سنگ
شهرام یزدان پناه – کارشناس مکانیک سنگ

چکیده:

پارامترهای مقاومت برشی ناپیوستگی ها یکی از عوامل در طراحی سازه های زیر زمینی و روباز از قبیل سدها و شیروامی ها سنگی می باشد که تاثیر این پارامترها تحت عوامل خارجی از قبیل افزایش میزان تنش قائم، رطوبت در صفحه برش ، زبری سطوح ناپیوستگی، گسترش ناپیوستگی متفاوت می باشد. سدها به عنوان یکی از سازه های بزرگ در زمان آبگیری تغییرات عمده ای در رطوبت محتوی سنگهای بستر ایجاد می نماید و این تغییرات سبب کاهش پارامترهای مقاومت برشی در زمان بهره برداری خصوصا در سنگ رسی می گردد. ارتباط بین رطوبت وزبری با پارامترهای مقاومت برشی گل سنگها به عنوان یکی از سنگهایی که حساسیت زیادی به آب دارند، می تواند عامل موثر در طراحی بهینه سازه های سنگی باشد و در نهایت از خطرات احتمالی جلوگیری نماید.