سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آرزو تقی زاده طوسی –

چکیده:

در دهه های اخیر، ب ه دلیل استفاده از مواد شیمیایی آلی و غیر آلی برای افزایش تولید در واحد سطح (افزایش آلاینده ها) جریان غیر اشباع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات پژوهش در زمینة فیزیک و هیدرولوژی مطرح است. منحنی های رطوبتی نشان دهنده وضعیت رطوبتی خاک و میزان ضریب آبگذری آنها هستند که طبعًا این میزان بر روی سرعت حرکت عناصر آلوده کننده و مواد آلاینده مؤثر است و توسط مدلهای ساده ای مانند مدل فراکتال می توان به منحنی رطوبتی خاک پی برد و از آنجا سرعت آلودگی خاک را تخمین زد.