سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد علی حسینی – دانشجوی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی سرلک – دانش آموخته ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تعیین خواص مکانیکی توده سنگ های درزه دار، همچنان به عنوان یک از پیچیده ترین مسائل علم مکانیک سنگ مطرح است. در این زمینه مدل های زیادی برای توضیح رفتار، پایداری و تغییر شکل سنگ ها ارائه شده است اما به دلیل کثرت پارامترهای موثر ب مقاومت و تغییر شکل آنها، تعریف یک مدل کلی که جواب گوی تمامی این پارامترها باشد، وجود ندارد. اندیس مقاومت زمین شناسی (GSI)کی از انتخاب های موجود برای بررسی پارامترهای مقاومت توده سنگ در مراحل اولیه عمر پروژه است. چرا که مقادیر ورودی برای تخمین این اندیس، بدون دسترسی مستقیم به سایت از طریق تونل تنها از راه مشاهده به خوبی و با دقت معقول قابل محاسبه است. در این مقاله، کاربرد علمی این اندیس در تخمین مقاومت پس ماند سنگ سقف لایه P10، از مجموعه تونل های معادن منطقه زغالی البرز شرقی، بررسی می شود. برای این منظور، ابتدا عملیات برداشت درزه ها در منطقه انجام شده و سپس به کمک نرم افزار DIPS، اطلاعات مربوط به آنها تجزیه و تحلیل می شود. در ادامه به کمک اندیس زمین شناسی GSI، مقاومت پس مانده توده سنگ سقف این لایه، تعیین شده است.