سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم نژاد – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله یک روش مبتنی بر مقایسه کانتوری برای تخمین حرک جسم صلب ارائه می شود. در روش پیشنهادی با استفاده از خاصیتتشابه کانتوری ، نقاط منحصر به فرد واقع بر رویه جسم در محل لبه ها استخراج و عمل آنها به صورت دقیق محاسبه می شود. الگوریتم استخراج نقاط منحصر به فرد که بر اساس تشابه کانتوری و نه بر اساس رنگ عمل می کند. در برابر عمل بالانس نور و رنگ در دوربین ها و همچنین تغییرات شرایط نوری در هنگام حرکت جسم بسیار مقاوم بوده و امکان تخمین حرکت را بر اساس شکل هندسی نقاط بدست میدهد. پس از محاسبه محتصات سه بعدی نقاط منحصر به فرد، با کمینه سازی فاصله آنها از کانتورهای اطلاف در تصاویر افکنشی، ماتریس حرکت محاسبه می شود. همچنین یک ساختار دوربینی دواستریو، جهت افزایش حساسیت تابع خطای هدف به تغییرات مکانی پیشنهاد می گرد. روش پیشنهادی می تواند بطور موثری در بازسازی مل سه بعدی اجسان با مشخصات بافتی کم مورد استفاده قرار گیرد. روش پیشنهادی اساس از اصیت ثبات رنگ هیچ استفاده ای نمی کند و نیازی به بالانس دوربین ها در مرحله فیلم برداری ندارد. همچنین روش پیشنهادی، به حرکت چرخشی میز گردان محدود نبوده و برای هر گونه حرکت صلب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.