سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صفی لیان – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
کورش جعفری خوزانی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارولوکس – استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با اندازه گیری میدانهای مغناطیسی به وجود آمده در اطراف مغز در اثر یک تحریک حسی به بیمار، می توان موقعیت منابع الکتریکی به وجود آورنده این میدانها را در مغز تخمین زد و در نتیجه محل آن حس را در مغز پیدا کرد که در پزشکی حائز اهمیت می باشد. برای این منظور یک مدل الکتریکی برای مغز تعریف شده است که شامل سه دو قطبی جریان در یک کره هادی است. پارامترهای این دو قطبی ها را از طریق مینیمم سازی خطای بین داده های اندازه گیری شده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل، تخمین می زنیم. برای انجام این مینیمم سازی از ترکیبی از الگوریتم SA و GA استفاده کرده ایم. در نهایت برای بررسی صحت عملکرد این الگوریتم، از میدانهای مغناطیسی پیش بینی شده توسط مدل به ازای یک سری مقادیر پیش فرض برای پارامترهای مدل، به عنوان داده های مساله استفاده کردیم و مقادیر پارامترهای آنرا اخمین زدیم و با مقادیر پیش فرض مقایسه کردیم.