سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی،گروه برق
کوروش انصاری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی،گروه ب

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای تخمین موقعیت رتور موتور رلوکتانس سنکرون SRM 1 ارائه می شود . در این روش با اندازه گیری جریان استاتور و انتقال لحظه ای آن به دو مرجع ساکن وسنکرون، تخمین موقعیت صورت می گیرد و نیازی به داشتن اطلاعاتی از مقادیر پارامترهای ماشین نمی باشد . الگوریتم به گونه ای طراحی شده که در رنج وسیعی از سرعت ها از عملکرد قابل قبولی برخوردار می باشد . نتایج شبیه سازی روی موتور نمونه، ۲۲ KW SRM با درایو سرعت متغیر، قابلیت و کارایی الگوریتم پیشنهادی را در رنج وسیعی از سرعت ها به اثبات می رساند .