سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کوثری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
علی بهبهانی نیا – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحیدرضا قدمیاری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک – دانشکده های فنی – دانشگاه تهرا

چکیده:

در تحقیق حاضر روش هدایت حرارتی معکوس برای طراحی شکل و مکان مسیرهای خنک‌کاری در پره‌های توربین گاز به کار گرفته شده است. اساس روش بر مبنای مینیمم کردن مجموع مربعات تفاضل دمای محاسبه شده و دمای مطلوب بر روی سطح پره با استفاده از نسخه پاول – بیل (Powell-Beale) روش گرادیان مزدوج می‌باشد. گرادیان تابع هدف از حل معادلۀ الحاقی به دست می‌آید. مجزاسازی معادلات موجود که عبارتند از معادلۀ هدایت مستقیم، معادلۀ حساسیت و معادلۀ الحاقی، توسط روش المان‌های مرزی خطی انجام گرفته است. پس از بررسی اعتبار الگوریتم ، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نسخه پاول- بیل روش گرادیان مزدوج می‌تواند با نرخ همگرایی بالاتری نسبت به دو نسخه دیگر برای تخمین هندسه به کار گرفته شود.