سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی پیروی – دانشیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق، سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

در این مقاله ابتدا نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدل سازی و تخمین قابلیت اطمینان و میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی با روش مونت کارلو، ارائه می شود. سپس راهکاری جهت افزایش MTTF این نوع کامپیوتر و تجهیزات مشابه آن پیشنهاد شده و نتایج جدید به دست آمده با فرض اجرای این راهکار ارائه و با نتایج قبلی مقایسه می شوند. برای دستیابی به این نتایج یک بسته نرم افزاری به زبان C تهیه گردیده است . توجه به نتایج به دست آمده در ا ین مقاله باعث افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی خواهد شد.