سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام آزادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
عباس سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی

چکیده:

تبدیل موجک از روشهای آنالیز زمان- فرکانسی می باشد که توانایی تحلیل سیگنالهای گذرا وغیر ایستا را دارد. در این مقاله، با استفاده از تبدیل موجک مورلت، روشی برای شناسایی فرکانس های طبیعی و نسبت میرایی متناظر با آنها ارائه شده است. برای این منظور ابتدا یک مدل ساده ارتعاشی یک درجه و سپس از یک مدل خودروی هشت درجه آزادی که تحت ورودی ضربه قرار گرفته اند، استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان از این روش برای شناسایی فرکانس های طبیعی و همچنین تخمین نسبت میرایی متناظر با فرکانس هایی که نزدیک به فرکانس مرکزی تابع موجک مورلت نبوده، استفاده نمود.