سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح انگیز اختری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عدم کنترل آبشستگی در پائین دست تاسیسات آبیاری باعث ناپایداری و واژگونی و همچنین خسارات جبران ناپذیری به سیستم شبکه آبیاری وارد میسازد. از جمله تاسیسات آبیاری که در پائین دست آن، آبشستگی ممکن است ایجاد معضل کند سرریزهای آبشاری هستند. در این مقاله با توجه به داده های ثبت شده ، رابطهای جهت تخمین میزان آبشستگی بر حسب دبی در واحد عرض و اختلاف ارتفاع آب در بالاست و پائین دست سازه با ضریب تعیین R2=0/96 برازش داده شده است. این رابطه می تواند برای طراحی اولیه این گونه سرریزها توصیه شود.