سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون کتیبه – استادیار دانشکده معدن، متالوژی و نفت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی عالی انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت، دانشگاه

چکیده:

گسترش روز افزون صنعت تونل سازی در کشور، ایران را در زمره کشورهای پرکار در این زمینه در جهان قرار داده است. از این رو امروزه تخمین میزان نفوذ آب به درون تونل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هجوم و نفوذ آب به تونل مشکلات و خطرات جدی و عدیده ای را برای پرسنل حفار و پایداری دیواره و سقف تونل به دنبال خواهد داشت. لذا محاسبه آن از نقطه نظر پیش بینی تمهیدات ایمنی در تونل اهمیت بسزایی دارد.یش بینی دقیق مقدار نفوذ آب به درون تونل های مقاطع سنگی به لحاظ عدم امکان شناسایی و تعیین دقیق کلیه عوامل تاثیرگذار بر جریان آب، کار آسانی نیست. در این مقاله به کمک نرم افزار Plaxis، میزان نفوذ آب به تونل انتقال آب قمرود محاسبه شده و نتایج حاصل از آن با نتایج به دست آمده از روشهای تحلیلی نظیر معادلات گودمن، لی، کارلسرود و التانی ، مقایسه شده اند، خطای نسبی میان نتایج حاصل از روشهای تحلیلی ونتایح به دست آمده از این نرم افزار در حدود ۵ درصد است که نشان دهنده صحت قابل قبول نتایج به دست آمده است. میزان نفوذ آب در واحدهای دگرگونی مسیر تونل نیز از نظر لیتولوژیکی متشکل از اسلیت، فیلبت و شیل هستند، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از بکارگیری این روش ها به طور متوسط حجم کل آب ورودی به تونل در حدود ۴۵۰۰ لیتر بر دقیقه پیش بینی شده است که از این مقدار بیش از ۷۰ درصد از آن فقط در ۳/۵ درصد از طول تونل که منطبق بر زون های خرد شده اطراف گسل های اصلی منطقه است. جریان خواهد داشت. در واقع نتایج نشان می دهند که اغلب بخش های واحدهای مورد نظر به جز زون های خرد شده و گسله، مشکل عمده ای از نظر میزان آب ورودی به تونل نخواهد داشت.