سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رسول زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس د

چکیده:

دراین مقاله نگارنده قصد دارد تا به تحلیل و میزان اثر گذاری فناوری اطلاعات و همچنین سیستمهای اطلاعاتی در یک سازمان و برنامه ریزی های استراتژیک آن بپردازد. ابتدا به معرفی سازمان مورد نظر پرداخته می شود و ماهیت و هدف وجودی سازمان بیان می گردد. سپس به بیان فرایند گردش اطلاعات و ضریب نفوذ IT در سازمان می پردازد. آنگاه اهداف عمده استراتژیک سازمان مورد نظر عنوان می گردد از آنجایی که نگارنده خود از کارکنان سازمان مورد مطالعه است اطلاعات نسبی در مورد این اهداف در اختیار دارد علی ایحال از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود و همچنین بررسی میدانی اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده و نهایتا با ارائه یک تحلیل زمانی میزان همراستایی و تاثیر IT را در تدوین برنامه های استراتژیک سازمان مورد نظر ارائه می نماید.