سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد جمشیدی – کارشناسی ارشد معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش شهریار – دانشیار دانشکده معدن متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت ا… رنجبر – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین رضایی – کارشناسی ارشد معدن عضو مهندسین مشاور شرکت مشاوره نهاد آب

چکیده:

تونل انتقال آب از رودخانه انوج به قمرود بخش اصلی از طرح عظیم و ملی انتقال آب از سر شاخه های حوزه به ایران مرکزی(قمرود) است. یکی از مسائل مهم در مطالعه جریان آب و نفوذپذیری در توده سنگهای درزه داراطراف تونل داشتن شناخت کافی از مدل جریان در امتداد یک شکستگی منفرد می باشد. مقدار دبی عبوری جریان از یک ناپیوستگی وابسته به مکعب بازشدگی هیدرولیکی معادل شکستگی می باشد. با تعیین بازشدگی هیدرولیکی معادل توده سنگ می توان تخمینی نسبتا دقیق از نفوذپذیری معادل توده سنگ و مطالعه الگوهای جریان داشت. در این مقاله با توجه به مطالعات اکتشافی ژئوفیزیکی و فاکتور خط وارگی بدست آمده از آنالیز خط واره ها توسط سنجش از دور مناطق آبدار منطقه تونل انتقال آب انوج به قمرود تشخیص داده شده اند و با توجه به آزمایشات لوژان انجام شده در گمانه BH4 واقع در قطعه دوم تونل انتقال آب درز به قمرود و اعتبار قانون مکعب در توده سنگ درزه دار، بازشدگی هیدرولیکی موثر معادل قسمتی از توده سنگ مسیر تعیین شده و سپس نفوذپذیری معادل توده سنگ مذکور تعیین شده است.