سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حق پناهی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سید سعید میرامینی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

داربستهای کشت سلولی در مهندسی بافت به جهت تامین فضای مناسب کشت سلولی، اغلب با ساختاری متخلخل مورد استفاده قرار می گیرند که این ساختار متخلخل در مورد داربستهای از جنس پلیمر های طبیعی به جهت پروسه ساخت اغلب تصادفی و نامنظم می باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای یک داربست، خاصیت نفوذ پذیری آن است زیرا که بر نفوذ اکسیژن و مواد غذایی به داخل داربست و
مواد زائد به خارج تاثیر می گذارد لذا به منظور دستیابی به نتیجه مناسب در فرایند کشت سلولی و شکل گیری بافت جدید و برحسب نوع بافت، نفوذ پذیری داربست بایستی در یک محدوده مشخص باشد. اندازه گیری نفوذ پذیری با روشهای آزمایشگاهی کاری پر هزینه و وقت گیر می باشد و این در حالیست که می توان نفوذ پذیری داربست را با توجه به میکرو ساختار آن به خوبی تخمین زد. در این مطالعه روشی جهت تخمین نفوذ پذیری داربست های کشت سلولی با استفاده از تابع همبستگی مرتبه دو بیان گردیده است و بر این اساس تخمینی برای نفوذ پذیری یک نمونه داربست از جنس کلاژن نوع (I) زده شده است.