سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشکده مهندسی معدن، و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران
محمود ذاکری – دانشجوی ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران
علی اکبر پویان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و IT دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران
ماشاءاله رحیمی – مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق، از ترکیب آنسامبلی شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تخمین نگار نوترون استفاده شده است. جهت مطالعه موردی، از نگارهای پتروفیزیکی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی استفاده گردید. با انجام یک مرحله طولانی آزمون و خطا، ۵ شبکه سه لایه با الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا، که بهترین توان تعمیم را داشتند، برای ساخت ترکیبات آنسامبلی انتخاب شدند. با استفاده از دو روش میانگین‌گیری ساده و الگوریتم MSE-OLC 26 ترکیب آنسامبلی ممکن این ۵ شبکه، ساخته شدند و نتایج آن‌ها با نتایج بهترین شبکه منفرد مقایسه گردید. میانگین مربعات خطا در بهترین ترکیب آنسامبلی حاصل، در مرحله تعمیم، به میزان ۸/۱۲٪ کاهش یافت.