سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم شجاعی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، مدرس گروه ساخت و تولید مرکز آ
حسین سپهری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
محمد زادشکویان – استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز
علیرضا فدایی تهرانی – استادیار دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اندازه گیری نیروهای ماشینکاری به صورت مستقیم مستلزم کارهای آزمایشگاهی و تجهیزاتی همانند دینامومتر می باشد.در اکثر مواقع به خصوص در طراحی ماشین ابزار و انتخاب پارامترهای ماشینکاری لازم است که قبل از عملیات ماشینکاری نیروها محاسبه شوند. با توجه پیچیدگی فرایند ماشینکاری اکثر کارهای تئوری در این زمینه ناموفق هستند.در این تحقیق با استفاده از دینامومتر سه مؤلفه ای نیروهای ماشینکاری حین کار, در شرایط آزمایش بدست آمده و از این اطلاعات برای مدل کردن و آموزش شبکه عصبی استفاده شده است. نتیجه بدست آمده خوب می باشد