سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل شاهی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
کمال شعار – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ٬ مهندسین مشاور طرح هفتم

چکیده:

مونوریل ( قطار هوایی ) ٬ به عنوان یکی از سیستمهای حمل و نقل ریلی در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است ٬ به گونه ای که بسیاری از کارشناسان استفاده از این سیستم را گزینه ای بهتر از قطار سبک شهری در بر خی کریدورها ٬ می دانند . شاخصهای مختلفی در تصمیم گیری برای ساخت و احداث سیستمهای مختلف ریلی دخیل هستند که هزینه ساخت هم واره به عنوان یکی از مهمترین آنها مورد توجه کارشناسان و مدیران بوده است . روش های مختلفی در برآورد هزینه های سیستمهای ریلی موجود می باشد که بسته به پیشرفت پروژه و با دقت تعریف شده در هر مرحله از پروژه ٬ مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله سعی شده تا تخمینی قابل قبول از هزینه های ساخت مونوریل در مرحله امکانسنجی پروژه ارایه گردد .