سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تیمور رحمانی – شرکت لاستیک پارس ، کارشناس شیمی رئیس مهندسی لاستیک

چکیده:

امروزه روشهای متفاوتی جهت بررسی کیفیت پخت تایر با قطعات پخت شده بکار می رود که معمولا این روش های مبتنی بر اندازه گیری ها و آنالیز نتایج در قبل یا حین فرایند پخت می باشد که از نتایج ترموکوپل گذاری در تایر یا قطعه لاستیکی بدست می آیند.
برای آمیزه های لاستیک که مراحل پخت را گذرانده اند امکان بررسی وضعیت پخت آنها با روشهای متداول با متداول یا امکان پذیر نبوده و یا از دقت بسیار پایینی برخوردارند. برای رفع چنین معضلی امروزه روشهای مختلفی پیشنهاد شده اند که تنها تعداد معدودی از ارزشهای علمی و اجرائی بر خوردارند یکی از روش هایی که در این زمینه از نتایج قابل قبولی برخوردار بوده است پدیده swelling یا تورم قطعه لاستیکی در حلال می باشد.
در این روش بخشی از لاستیک پخت شده را در حلال مناسبی غوطه ور ساخته تا زمانی که به تعادل وزنی برسد. نتایج نشان می دهند که همگرایی مشخص بین درصد پخت و مقدار تورم در حلال وجود دارد بنابر این میتوان با حصول گراف های استاندارد که از این همگرایی بدست می آیند برای تخمین میزان پخت قطعات لاستیکی پخت شده استفاده کرد و نهایتا با تعمیم این روش، به بررسی تایرهایی که تحت عنوان برگشتی و یا خسارتی دارای ایرادات پختی می باشند پرداخت.