سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
پیمان میرزایی پور – مربی دانشگاه فنی و حرفه ای پسران خرم آباد.
محمدرضا علیزاده پهلوانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
غلامرضا یاراحمدی – مربی دانشگاه فنی و حرفه ای پسران خرم آباد.

چکیده:
این مقاله بر روی عملکرد کنترل مستقیم گشتاور (DTC) و فرایند بردار فضایی ولتاژ و سپس مطالعه بر روی تخمین گرهایی همچون سیستم تطبیقی مدل مرجع(MRAS) متمرکز شده است.موتورهای سنکرون مغناطیس دائم( (PMSMبرای کاربردهایی از جمله سرعت های مستقل از بار و سنکرون با دقت بالا تحت یک سرعت مشخص،بسیار مناسب می باشند. با توجه به اینکه دقت روش های حلقه باز وابسته به صحت مقادیر پارامترهای مدل به کار رفته در محاسبات را دارد.می توان دقت این نوع سیستم ها را با روشهای حلقه بسته ای از جمله MRASافزایش داد.که در این زمینه روش های دیگری همچون روش های حلقه باز تخمین سرعت ، رویتگرها(لیونبرگر،فیلترهای کالمن،مود لغزشی) وهوش مصنوعی نیز حائز اهمیت می باشند.از کنترل کننده های PI نیز برای فیدبک گرفتن از تخمین سرعت به منظور انجام کنترل بدون حسگر سرعت PMSM مبتنی بر روش DTC با MRAS استفاده می شود.نتایج شبیه سازی با نرم افزارMATLAB نشان می دهد که تخمین گرهای روتور با دقت و سرعت بالا عمل کرده که سبب افزایش سرعت پاسخگویی گشتاور می شوند.عملکرد دینامیکی تخمین گرها تحت تغییر بارهای ناگهانی، به ساختار سیستم و کنترل کننده های PI وابسته است.