سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خالوزاده – دانشگاه فردوسی مشهد
علی کارساز – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله ضمن مرور روشهای ارائه شده جهت تخمین پارامترهای هدف ، دو روش را مورد بررسی دقیقتری قرار داده و میزان کارایی آنها را در تخمین پارامترهای هدف برای اهداف با مانور زیاد مورد ارزیابی قرار می دهد . با توجه به ضعف نسبی هر دو الگوریتم در تخمین پارامترهای اهداف با مانور زیاد ، راهکاری بر اساس بازنشانی ماتریس کواریانس خطا ارائه می گردد که بهبود قابل ملاحظه ای در تشخیص پارامترهای اهداف با مانورهای زیاد بهمراه می آورد .