سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران زمانی فر – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه برق و کامپیوتر
صادق واعظ زاده –
تورج عباسیان –

چکیده:

بالغ بر ۶۰ % انرژی الکتریکی صنعتی توسط موتورهای الکتریکی مصرف می شود. از این رو در سه دهه اخیر تلاشهای گسترده ای در جهت افزایش بازدهی این موتورها تحت شرایط کاری مختلف به عمل آمده است. در بین این موتورها، کاربرد موتورهای سنکرون آهنربای دائم اخیراً گسترش قابل توجهی یافته است. بازده بهینه این موتورها به شدت متأثر از تغییرات پارامترهای آنهاست. در این مقاله تأثیرات تغییر پارامترهای موتور سنکرون آهنربای دائم بر روی بازده این ماشین با استفاده از مدل نسبتاً کامل ماشین شامل تلفات مسی و آهنی بررسی شده است. سپس یک مشاهده گر غیر خطی برای تخمین مقاومت تلفات مسی و مقاومت معادل تلفات آهنی بر اساس معیار پایداری لیاپانف طراحی شده است تا تأثیرات مذکور را جبران نماید. مشاهده گر مذبور برای استفاده در سیستم کنترل بهینه بازده ماشین مناسب است. صحت این روش با شبیه سازی کامپیوتری نشان داده شده است.