سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران صباحی – دانشگاه تبریز تبریز – ایران
پیمان کریمی فرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – شرکت توانیر تهران – ایران
گئورگ گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

چکیده : با بررسی تغییرات حالت گذرای ترانسفورماتور قدرت در طی زمان، این ایده مطرح می شود که می توان خطاهایی همانند جابجایی سیم پیچ را تشخیص داد . این هدف به روشهای off-line
توسط روش تحلیل پاسخ فرکانسی مدتی است که مطرح شده است . این مقاله بدنبال پیشنهاد یک روش on-line است . با این هدف پارامترهای یک ترانس مفروض به صورت مقادیرملموس
سلفی ، خازنی و مقاومت با استفاده از نمونه برداری ولتاژ و جریان در حین بروز یک حالت گذرا ، با استفاده از روش کمترین مربعات برگشتی در حوزه زمانی تخمین زده می شوند . روند
تخمین به هیچگونه اطلاعات اولیه نیاز نداشته و دقت پارامترهای حاصل بسیار مناسب بوده است