سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سجادی – شرکت برق منطقه ای خراسان ایران
محمدعلی ولیداد – دانشگاه صنعتی سنت پیترزبورگ روسیه
علی محمد حسن زاده راد – شرکت برق منطقه ای خراسان ایران

چکیده:

در این مقاله روش EKF با توضیحاتی ویژه برای تخمین پارامترهای مدلهای رایج ماشین سنکرون بکار رفته و اثر نویز فرآیند و اندازه گیری بر دقت تخمین بررسی شده است .
روش EKF که برای تخمین سیستمهای غیرخطی بکار می رود، در مواقعی که نویزهای فرآیند و مشاهده سفید باشند جوابهای غیر بایاس دار سازگار ارائه می دهد . تاکنون کلیه کوششها برای استفاده از EKF در تخمین پارامترهای مدل درجه سه بی نتیجه مانده است ( الگاریتمهای موجود واگرا می شود ). در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته تصحیح شده MEKF و اضافه کردن مصنوعی ماتریس Q ، الگاریتمی همگرا برای تخمین پارامترهای مدل درجه سه ماشین سنکرون با استفاده از دو مشاهده اضافی که از تغییر ساختار سیستم آزمایش ( تعویض ورودی و خروجی ) ناشی شده، بدست آمده است . نشان داده شده است که تخمین حاصل از این روش نسبت به روشهای موجود از دقت بیشتری برخوردار است . همچنین اثر نویز فرآیند و نویز اندازه گیری بر دقت تخمین مورد بررسی قرار گرفته است .