سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشگاه زنجان دانشکده فنی
کارولوکس – دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
سعید جلیل زاده – دانشگاه زنجان دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله پارامترهای موتور القایی بدون انجام آزمایش مقدار باز و اتصال کوتاه و تنها با استفاده از داده هایی چون گشتاور نامی، گشتاور راه اندازی، گشتاور شکست و جریان نامی که عموماً برای هر موتوری در دسترس می باشند و با استفاده از الگوریتمهای استراتژی تکاملی ۱ و سرد شدن تدریجی ۲ تخمین زده می شوند . نتایج حاصل از این الگوریتمها برای چند نمونه موتور ارائه شده است که در مقایسه با الگوریتم ژنتیک ] [ ۵ از دقت بسیار بالاتری برخوردارند .
همچنین با بررسی ویژگیهای این دو الگوریتم از نظر سرعت، الگوریتم جدیدی مبتنی بر هر دو روش استراتژی تکاملی و سرد شدن تدریجی و سرعت اجرایی بسیار بالاتر ارائه و نتایج مقایسه می شوند .