سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم شکرزاده – دانشگاه تهران,دانشکده فنی,تهران
اجمد جعفری – دانشگاه تهران,دانشکده فنی,تهران

چکیده:

تحلیل برگشتی یک روش متداول برای تعیین پارامترهای مکانیکی توده سنگ است. دراین مقاله یک روش تحلیل برگشتی هوشمند، ارائه شده است که ترکیبی از شبکه عصبی پس انتشارخطا، الگوریتم ژنتیک و مدلسازی عددی است. شبکه ۱ BPجایگزین محاسبات زمان گیر اجزاء محدود شده و باعث افزایش کارائی تحلیل می شود. الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش بهینه ساز مورد استفاده قرار گرفته است که باعث می شود نتایج تحلیل برگشتی مستقل از نتایج اولیه شود. برای تأیید مدل ساخته شده از داده های پروژة بزرگ کانال کشتیرانی Three Gorgesاستفاده شده است